Företaget

Nordic Cab AB är det svenska dotterbolaget till det norska Nordic Cab AS.  Vi tillverkar barnvagnar men inte vilka som helst utan nordiska barnvagnar. Vi menar att om en barnvagn konstrueras utifrån ett nordiskt klimat, terräng och levnadssätt så kommer den oundvikligen bli säker, komfortabel och funktionell.

Den kommer bli den vän och räddare i nöden som du alltid talar gott om. Så bekymra dig inte över vädret, terrängen eller aktiviteten för du vet att i en nordisk barnvagn så kommer ditt barn färdas tryggt, bekvämt och skyddat.

Mvh Team NC Sweden